Prijímacie konanie

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania

21.6.2021

Počet voľných miest: 5


2. termín prijímacieho konania

9.5.2022

  1. termín prijímacieho konania

2.5.2022

Ukážkové príklady


Elektronické prihlášky na stredné školy

EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu elektronicky.

Aktuálne informácie o prijímacích skúškach pre základné školy nájde v článku: Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Pre rodičov, ktorí k prihlasovaniu potrebujú bližšie inštrukcie, sme pripravili podrobný návod: Ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage?