Prijímacie konanie

Konečné poradie a menoslov prijatých uchádzačov bude zverejnené po 2.termíne prijímacieho konania v súlade so zákonom 19.5.2023.

2. termín prijímacieho konania

9.5.2023

4.5.2023

Vyhlásenie 1. kola prijímacieho konania 

4.5.2023

Počet voľných miest: 40

Ukážkové príklady 

Elektronické prihlášky na stredné školy

EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu elektronicky. 

Aktuálne informácie o prijímacích skúškach pre základné školy nájde v článku: Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Pre rodičov, ktorí k prihlasovaniu potrebujú bližšie inštrukcie, sme pripravili podrobný návod: Ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage?

Schválený plán výkonov na školský rok 2023/2024:

Štvorročné štúdium 7902J Gymnázium, vyučovací jazyk slovenský a vyučovací jazyk maďarský

40