Prijímacie konanie

Konečné poradie a menoslov prijatých uchádzačov bude zverejnené po 2.termíne prijímacieho konania v súlade so zákonom 17.5.2024.

Vyhlásenie 2. kola prijímacieho konania 

23.5.2024

Počet voľných miest: 1(Sk)+3(Hu)+8(Hu_Inf)

2.5.2024

2. termín prijímacieho konania

6.5.2024

Vyhlásenie 1. kola prijímacieho konania 

31.3.2024

Ukážkové príklady 

Elektronické prihlášky na stredné školy

EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu elektronicky. 

Aktuálne informácie o prijímacích skúškach pre základné školy nájde v článku: Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Pre rodičov, ktorí k prihlasovaniu potrebujú bližšie inštrukcie, sme pripravili podrobný návod: Ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage?

Schválený plán výkonov na školský rok 2023/2024:

Štvorročné štúdium 7902J Gymnázium, vyučovací jazyk slovenský a vyučovací jazyk maďarský

40