Prijímacie konanie

Kritériá prijímacieho konania

Elektronické prihlášky na stredné školy

EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu elektronicky.

Aktuálne informácie o prijímacích skúškach pre základné školy nájde v článku: Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Pre rodičov, ktorí k prihlasovaniu potrebujú bližšie inštrukcie, sme pripravili podrobný návod: Ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage?

Zatiaľ známe termíny:

Do 31. marca 2021 - riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijímacieho konania.

Do 8. apríla 2021 - doručí (potvrdí) prihlášku na vzdelávanie v strednej škole zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy.

Do 16. apríla 2021 - odošle prihlášky riaditeľ základnej školy na strednú školu.


Prijímacie konanie sa podľa termínov MŠVVaŠ SR bude konať v termíne 3. mája až 11. mája 2021.

Termín prijímacej skúšky - pre triedy s VJS - z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

- pre triedy s VJM - z maďarského jazyka, matematiky a slovenského jazyka a slovenskej literatúry

je podľa MŠVVaŠ SR:

1. termín: 3. mája 2021 a podľa potreby s prihliadnutím na počet uchádzačov aj 4. mája 2021

2. termín: 10. mája 2021 a podľa potreby s prihliadnutím na počet uchádzačov aj 11. mája 2021