Prijímacie konanie

2. termín prijímacieho konania

10.5.2021

  1. termín prijímacieho konania

3.5.2021

Ukážkové príklady


Elektronické prihlášky na stredné školy

EduPage umožňuje zákonnému zástupcovi žiaka podať prihlášku na strednú školu elektronicky.

Aktuálne informácie o prijímacích skúškach pre základné školy nájde v článku: Prijímacie skúšky na stredné školy 2021

Pre rodičov, ktorí k prihlasovaniu potrebujú bližšie inštrukcie, sme pripravili podrobný návod: Ako sa prihlásiť na strednú školu cez EduPage?

Zatiaľ známe termíny:

Do 31. marca 2021 - riaditeľ strednej školy zverejní kritériá prijímacieho konania.

Do 8. apríla 2021 - doručí (potvrdí) prihlášku na vzdelávanie v strednej škole zákonný zástupca riaditeľovi základnej školy.

Do 16. apríla 2021 - odošle prihlášky riaditeľ základnej školy na strednú školu.


Prijímacie konanie sa podľa termínov MŠVVaŠ SR bude konať v termíne 3. mája až 11. mája 2021.

Termín prijímacej skúšky - pre triedy s VJS - z matematiky a slovenského jazyka a literatúry

- pre triedy s VJM - z maďarského jazyka, matematiky a slovenského jazyka a slovenskej literatúry

je podľa MŠVVaŠ SR:

1. termín: 3. mája 2021 a podľa potreby s prihliadnutím na počet uchádzačov aj 4. mája 2021

2. termín: 10. mája 2021 a podľa potreby s prihliadnutím na počet uchádzačov aj 11. mája 2021