Deň otvorených dverí

"Budúcnosť Ťa potrebuje"


dod.gymfilakovo.sk

Vítame Ťa návštevník, hľadajúci si svoju budúcnosť, na DOD stránke Gymnázia vo Fiľakove. Pripravili sme pre Teba webstránku, kde sa môžeš dozvedieť o inovatívnych aktivitách, ktoré prebiehajú medzi starobylými múrmi našej školy. Dozvieš sa informácie o štúdiu, prijímačkách, našich učiteľoch, úspešných absolventoch a pohľade rodičov. Na konci webstránky Ťa čaká krátky dotazník, ktorého vyplnením sa dostaneš do losovania o zaujímavé ceny. Cíť sa u nás príjemne a Tvoju návštevu budeme očakávať aj pozdejšie, lebo túto stránku, aj pre Teba, budeme neustále aktualizovať.

Online priestor

Porozprávaj sa s učiteľmi a so žiakmi. 

Napíš nám správu FAQ , alebo pošli e-mail na adresu dod@gymfilakovo.sk, a dohodneme sa na termíne.

Virtuálny offline priestor

Čo ponúkame

Individuálny prístup 

Voliteľné krúžky

Medzinárodné aktivity 

Vybavenie školy

Oceňovania študentov

Populárne aktivity

Krátke VYZNANIA

Juraj Péter
riaditeľ

Verím, že dobré školy pomáhajú budovať lepší svet. S tým svetom nepreháňam. Stačí sa pozrieť na našich úspešných absolventov a zistíte, že už presiahli hranice nášho štátu a sú skvelými vedcami, lekármi, pedagógmi, právnikmi, inžiniermi, programátormi, hercami, športovcami, teológmi, kybernetikmi,... a hlavne dobrými ľuďmi.

Môj príbeh na tejto škole je celkom iný ako príbehy väčšiny mojich kolegov, ktorí sú absolventmi tejto školy. Dostal som sa sem náhodou a myslel som si, že len dočasne. Ale hneď ma zaujala iná mentalita mojich kolegov. Predtým som praxoval na podobných školách v Prešove a v Lučenci, ale nikde neboli pedagógovia tak zameraní na rozvoj svojich študentov ako na tejto škole. A keď som sa začal dozvedať o tradícii tejto školy tiahnucej sa od 17. storočia, tak som začal chápať toho zvláštneho "ducha" v múroch našej budovy, ktorý mení našich žiakov z roztopašných detí na úspešných a nadaných absolventov. A tak som sa stal na dlhé roky súčasťou tejto inštitúcie.  Aj moje deti tu študovali a zamilovali si túto školu. Vždy sa sem radi vracajú "na kus reči" so svojimi pedagógmi. A to nemôže byť náhoda a ani môj vplyv. Aj oni sa stali súčasťou tejto duchovnej dielne a nesú jej odkaz v sebe. No a ja som sa medzičasom stal riaditeľom tejto veľmi dobrej školy.

e-mail: peter.juraj@gymfilakovo.sk

Róbert Tomolya
učiteľ

Myslím si, že vo vzdelávaní musíme v prvom rade robiť to najlepšie, aby mala krajina zabezpečenú budúcnosť. Nech nie je štandardom priemer (pri porovnávaniach)! Veci sa musia robiť dobre! Ale dôležitejšie je robiť dobré veci!
Narodil som sa vo Fiľakove a vychodil som tu základnú školu a potom aj tunajšie gymnázium. Po vysokoškolských štúdiách som nemal pochybnosti o tom, kde by som chcel pokračovať vo svojej kariére, a preto som sa ako stredoškolský učiteľ vrátil na Gymnázium vo Fiľakove. A potom už bolo jasné aj to, kde budú moje deti študovať strednú školu. Po ukončení stredoškolských štúdií na Gymnáziu vo Fiľakove odišli študovať na prestížne zahraničné univerzity ekonómiu a techniku a ukončili svoje štúdiá s vynikajúcimi výsledkami, ktorých dobrým základom boli ich stredoškolské štúdie v tunajšom gymnáziu. Som hrdý na to, že mnoho našich bývalých študentov sa stalo špičkovými odborníkmi v medzinárodne renomovaných spoločnostiach.
Je potrebné zvýšiť povedomie o tom, že vzdelávanie a informačné technológie budú hnacou silou v nasledujúcich desaťročiach. Je nutné venovať pozornosť kvalifikovanosti a zručnostiam, ktoré nadobudnú mladí absolventi na strednej škole. V tradičnej forme vzdelávania (základná škola, stredná škola, univerzita) môžu nadobudnuté vedomosti rýchlo zastarať, je potrebné ich modernizovať a aktualizovať vo všetkých oblastiach života. Do popredia sa dostáva celoživotné vzdelávanie, ktoré si ale vyžaduje vynikajúce vedomostné základy zo strednej školy.
V našom uponáhľanom a rýchlo sa rozvíjajúcom svete sa niekedy zastavme a porozmýšľajme, ako zabezpečiť lepšiu budúcnosť pre naše deti a vnúčatá. Každý môže svojimi činmi a zodpovedným prístupom prispieť k svojej lepšej budúcnosti. Vyberte si Gymnázium vo Fiľakove!

e-mail: tomolya.robert@gymfilakovo.sk

Ingrid Oravecz
rodič

Volám sa Mgr. Ingrid Oravecz a môj syn navštevuje gymnázium vo Fiľakove. Ani syn, ani my ako rodičia, sme neoľutovali, že si vybral práve túto školu. 

Fiľakovské gymnázium je škola s mnohoročnou tradíciou. To, že niektorí rodičia sme tiež navštevovali túto školu, svedčí o tom, že je to škola, kde sa radi vzdelávajú aj ďalšie generácie. Je to inštitúcia, ktorá sa obnovuje a zdokonaľuje tak vzhľadom, ako aj profesionálne. Pedagógovia sú naozaj ústretoví, milí a záleží im na tom, aby svoje vedomosti odovzdali svojim zverencom čo najprofesionálnejšie. Výučba (prezenčná i dištančná ) prebieha na vysokej úrovni, vyučujúci motivujú žiakov k neustálemu vzdelávaniu sa. Talentovaní žiaci sa môžu zapájať  do celoslovenských a medzinárodných súťaží. Študenti majú možnosť  svoje teoretické vedomosti vyskúšať aj prakticky v odborných učebniach. Gymnázium vo Fiľakove je škola, ktorá pripraví svojich žiakov na vysokoškolské štúdium.

Zuzana  Spodniaková
študent

Ahoj! Som žiačkou druhého ročníka  gymnázia vo Fiľakove. Bola som oslovená, aby som povedala pár viet o škole, čo si myslím, ako sa cítim a aké boli moje očakávania. Ak mám pravdu povedať, moje očakávania neboli žiadne. Bola som milo prekvapená už po prvých dňoch v škole. Je pravda, že môj ročník neprišiel do najpriaznivejších podmienok, ale aj tak to  neovplyvnilo môj názor. Už od nástupu do školy boli ku mne všetci milí. Či spolužiaci, žiaci vyšších ročníkov a i naši páni profesori. Po nejakej dobe som zistila, že celý kolektív,  vrátane žiakov, spolu nažívajú v škole ako jedna veľká rodina. Naši profesori sú veľmi ochotní , priateľskí  a v primeranej miere aj zábavní.  Avšak v tejto dobe je to neobvykle  ťažké. Veľmi si cením, že naša škola online teaching vyriešila tak rýchlo a šikovne. Som presvedčená  o tom,  že fungovaním  online systému sa môžeme zaradiť aj medzi najlepšie fungujúce školy na Slovensku. Jedna vec mi  vážne chýba. Tou sú naše chutné obedy od skvelých paní kuchárok. Nuž ale treba len dúfať, že sa čo najskôr vrátime do normálnych  koľají, že sa usalašíme do lavíc s dobrou náladou, tak ako aj doteraz, a že si konečne zase sadneme všetci kamaráti  za stôl a vychutnáme si obed. A teda, snáď sa aj my raz uvidíme u nás na obede a porozprávame sa aj na živo. Zatiaľ sa maj!

e-mail: spodniakova.zuzana@gymfilakovo.sk

Študenti rôznych univerzít

Adela Oroszová
Farmaceutická Fakulta UK Ba 

Keď som stála na vašom mieste váhala som rovnako ako vy, no stredoškolské štúdium na Gymnáziu vo Fiľakove bolo voľbou, ktorú neľutujem. Je všeobecne známe že od strednej školy typu gymnázium, sa očakáva, že svojich študentov bude viesť k pokračovaniu vysokoškolského štúdia. Na to nám vyučujúci poskytli dostatočné vedomosti, aby každý z nás mohol pokračovať v odbore, ktorý nás počas štúdia zaujal. No čo prekvapilo mňa je, že to čo mi škola dala, nie sú len vedomosti. 

Po celý čas nás viedla k sebapoznaniu, rozširovaniu obzorov, zisťovaniu životných možností a rovnako aj vlastných schopností. Okrem iného nám poskytla množstvo možností vycestovať a spoznávať aj iné kultúry a tak prelomiť stereotypy. No a v neposlednom rade mi dala priateľstvá na celý život, ľudí na ktorých sa môžem kedykoľvek obrátiť.

Gymnázium vo Fiľakove pre mňa bude vždy miestom, na ktoré budem spomínať s radosťou a vďakou.

Eva Ligártová
Fakulta Umenia, odbor Architektúra a urbanizmus TU KE

Sranda, zábava, ale tú vystriedalo aj učenie a poriadna príprava na vysokú školu. Moje štyri roky tu prešli bleskovo, ale dali mi množstvo skúsenosti, ktoré využívam počas terajšieho štúdia. Vždy si rada spomínam na okamihy, ktoré som prežila na tejto škole, veľa krát ma napadlo: „tak rada by som sa vrátila späť“. Prednosťou Gymnázia vo Fiľakove je menší kolektív v triede, ktorý ja som vždy mala rada, bolo nás málo, ale o to viac si profesori dali záležať na našom štúdiu. Páčil sa mi prístup profesorov, ktorí nás vedeli pochopiť, ak sme náhodou neboli pripravení, vypočuli nás, no nesmelo sa to stávať často. Myslím si, že toto gymnázium má veľmi dobrú úroveň, ak sa nevieš rozhodnúť čím sa chceš stať v budúcnosti, je to super voľba.

Lenka Bozóová
UMB BB

Život na gymnáziu mi dal veľa. Prišla som sem ako vystrašená prváčka a nevedela, čo čakať. Zistila som, že moje obavy boli zbytočné, pretože som tu stretla nie len mojich skvelých spolužiakov, ale aj empatických učiteľov. Okrem iného, najdôležitejšou časťou mojej cesty v gymnáziu bolo, že som sa naučila učiť sa, prijímať kvantum informácií, použiť ich v praxi a pracovať pod tlakom. Ak chcete študovať aj po strednej, myslím si, že gymnázium je práve tá voľba, ktorá vás na vysokú školu pripraví najlepšie. Zažijete tu veľa zábavy prostredníctvom rôznych akcií ako sú imatrikulácie, vianočné programy, zaujímavé prednášky, súťaže, olympiády, lyžiarske zájazdy alebo aj Erasmus+, plesy, stužková a mnoho iného. Ak by som sa mala vrátiť v čase a vybrať si znova, moja voľba by určite padla práve sem. Mnohí máte predsudky, že fiľakovská škola je zlá, ale je to mýtus. Ak sa chcete učiť, je to jedno na akej škole ste. Najväčšie plusy tejto školy sú okrem kvalitného vzdelania aj vynikajúce obedy. Prajem vám pri vašej voľbe správne rozhodnutie.

Adrián Szacsko
FIIT, STU

Fiľakovské gymnázium pre mňa znamená krásne strávených osem rokov. Som bývalý žiak osemročného štúdia, odkiaľ som si zobral plno spomienok a nadobudol mnoho skúseností. Rád spomínam na rodinnú atmosféru tejto školy, na zážitky bohaté triednické výlety a množstvo mimoškolských aktivít. Nezabudnuteľné sú divadelné krúžky, súťaže v šípkach, ping-pongu a basketbale, ale najviac pre mňa znamenali IT krúžky, predovšetkým krúžok Robotiky. Momentálne som študentom Fakulty informatiky a informačných technológií (FIIT) Slovenskej technickej univerzity a hoci ma IT lákali už odmalička, bez silného technického zamerania Fiľakovského gymnázia by som tento cieľ nedosiahol. Široká paleta súťaží a individuálny prístup učiteľov mi pomohli pri voľbe povolania, za čo som nesmierne vďačný. Vo voľnom čase sa vždy rád vraciam do gymnázia, či už ide o realizáciu robotických súťaží alebo prezentácií v oblasti IT.

Aj oni U nás ŠTUDOVALI

Vica Kerekes
herečka

Po skončení základnej školy, pre mňa, nebolo otázne, kam budem smerovať. Moja mama aj môj brat mi veľa rozprávali o svojich stredoškolských rokoch na Gymnáziu vo Fiľakove a už som sa nevedela dočkať, kedy budem pokračovať v rodinnej tradícii. Bolo to najlepšie možné rozhodnutie, pretože som mohla zostať vo Fiľakove, nádhernom meste s rozmanitým kultúrnym prostredím, a stala som sa  hrdou študentkou tunajšieho gymnázia. Neviem ani povedať, koľko dobrého som od tejto školy dostala. Mohla som sa slobodne rozvíjať, uplatňovať sa a pritom rešpektovali moju osobnosť. Ráno som vstávala s radosťou a stretávala sa s mojimi učiteľmi, cez ktorých som sa rozvíjala. Gymnázium Fiľakovo sa stalo mojím druhým domovom, kde som dostala veľa vedomostí a srdce.

Mikuláš Bodor
riaditeľ, vysokoškolský pedagóg

„Mladosť, bezstarostnosť, prvé lásky, šport, ale i zodpovednosť, cieľavedomosť a túžba po vzdelaní. Tieto slová mi napadajú paralelne so slovným spojením ja a Gymnázium Fiľakovo. Zažil som tam veľmi veľa príjemných chvíľ a pri spomienke na “moje gymnázium“ so mnou stále lomcuje silná nostalgia. Rodinná atmosféra, ľudský a zároveň profesionálny prístup učiteľského zboru mi utkvel v pamäti a bol pre mňa inšpiráciou v mojom ďalšom profesijnom živote.

V súčasnej dobe pôsobím ako vedúci oddelenia odbornej prípravy, vzdelávania a výcviku na Prezídiu Hasičského a záchranného zboru SR a zároveň som zakladateľom a riaditeľom Inštitútu vzdelávania, poradenstva a informatizácie, ktorý sa na základe dohody o spolupráci s Collegium Humanum - Varšavskou Univerzitou manažmentu venuje podiplomovému štúdiu v študijných programoch (MBA, LL.M., MSc., DBA). V rámci pôsobenia organizácie sa spolupodieľam na rozvoji modernej znalostnej spoločnosti na Slovensku. Toto všetko by však nebolo možné bez silných základov a návykov, ktoré mi do života prinieslo štúdium na gymnáziu vo Fiľakove, ktorého som hrdým absolventom.“

Lenka Spodniaková
lekárka

Volám sa Lenka Spodniaková a gymnázium vo Fiľakove som navštevovala v rokoch 2007 – 2011. Gymnázium som si vybrala kvôli tomu, že som bola rozhodnutá následne pokračovať v štúdiu na vysokej škole, pôvodne som zamýšľala nad pedagogickým smerom. V triede nás nebolo veľa, ale o to pevnejší kolektív sme si vytvorili, s viacerými spolužiakmi udržiavam kontakty ešte aj teraz. V dobrom spomínam na našu triednu učiteľku, ktorá nás viedla k samostatnosti a kreativite, ale taktiež na celý profesorský zbor. Napriek tomu, že od nás vyžadovali vedomosti a pripravenosť, mali ľudský prístup a snahu spoznať nás bližšie. S úsmevom spomínam na všetky spoločné akcie ako imatrikulácia, ples, lyžiarsky výcvik, turistický pobyt a nevšedné školské výlety do Tatier alebo Prahy, a tiež nezabudnuteľnú stužkovú. Neskôr som veľmi ocenila možnosť zamerať sa ku koncu štúdia na rôzne smery vo výučbe, u mňa to bol prírodovedný, a do života kvalitnú prípravu v cudzích jazykoch, bez ktorých sa v dnešnom svete nezaobídeme. Tiež aj možnosť zúčastniť sa rôznych súťaží a olympiád, ktoré podporovali našu snahu byť lepšími, šikovnejšími a uspieť. Práve počas štúdia na gymnáziu sa zmenila moja vízia o vysokej škole, za čo vďačím hlavne mojej pani profesorke biológie a chémie, ktorá vo mne objavila potenciál a podporovala ma v rozhodnutí podať si prihlášku na medicínu. V roku 2017 som promovala na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského, a môžem úprimne povedať, že obe moje alma mater mi dali kvalitný základ pre moje ďalšie získavanie vedomostí a zručností. Aj aktuálne, po 10-tich rokoch sa musím usmievať, keď si spomeniem, čo všetko sme v našej triede zažili.

Ingemar Péter
profesionálny športovec

Volám sa Ingemar Péter a som absolventom fiľakovského gymnázia z roku 2016. Som profesionálny športovec a reprezentant Slovenska od svojich trinástich rokov. Veľa som cestoval po svete vďaka športu. Bol som v krajinách ako Irán, Egypt, Čína, Rusko, Švédsko, Španielsko a mnoho ďalších. V súčasnosti som aj tréner a sparingpartner v mládežníckom reprezentačnom centre v Nitre. Na gymnáziu bolo zo začiatku pre mňa ťažké spojiť školu a šport, ale za pomoci učiteľov a mojich rodičov som si našiel systém, ako to zvládnuť. Učitelia mi vždy vychádzali v ústrety a nikdy som nemal problém dohodnúť sa na presunutí skúšok na iný termín, keď som chodil po turnajoch. Vyzdvihol by som hlavne štúdium jazykov, ktoré som pri cestovaní veľmi potreboval. Nikdy som nemal problém komunikovať v cudzom jazyku, vďaka kvalitnému štúdiu jazykov na Gymnáziu vo Fiľakove. Veľmi mi to v živote pomohlo. Mali sme vtedy na škole aj lektorov z USA, čo bola obrovská výhoda ako nadobudnúť istotu pri komunikácii, čo je veľmi dôležité a potrebné. Humanitné aj prírodovedné predmety boli vyučované na vysokej úrovni, doplnené aj digitálnou formou, čo pomáhalo k ľahšiemu pochopeniu učiva. Celkovo prístup všetkých učiteľov bol veľmi priateľský a vždy pomohli každému, kto o pomoc požiadal. Vyzdvihol by som aj skvelý kolektív v triede, ale aj na škole. Spájali nás rôzne školské výlety, projekty, školské a aj mimoškolské aktivity. Učitelia sa vždy snažili vymyslieť program, čo by ešte viac pomohol sceliť kolektív. 

Škola je zapojená aj do rôznych medzinárodných projektov, čo nám dávalo možnosť cestovať po Európe aj vďaka škole.

Čo sa týka školskej jedálne, tak bola radosť chodiť na obedy. Boli to pestré a veľmi chutné jedlá. Na Gymnáziu vo Fiľakove som bol veľmi spokojný a určite by som tieto 4 roky nevymenil.  

FacebookInstagram